Sähköinen tarjouspyyntö
Raksapro

Projektipankki

Artikkeliin liittyvät palvelut palveluhakemistossa:
Kuntotarkastukset
Rakennusten kuntoarvioinnit
Kosteusmittaukset

< Siirry artikkeleihin

Talon kuntotarkastus

Talon kuntotarkastus tehdään yleensä talon myynnin yhteydessä. Kuntotarkastukset tekee yleensä ulkopuolinen asiantuntija ja tarkastuksessa pyritään saamaan puolueetonta tietoa rakennuksen teknisestä kunnosta, vaurioriskeistä ja korjaustarpeesta.

Kuntotarkastus auttaa talon myynnissä koska ostajalle voidaan esittää tarkastuksesta tehty raportti. Kuntotarkastuksen alkuperäinen idea olikin, että se nopeuttaisi ja yksinkertaistaisi kaupantekoa ja vähentäisi myyjäpuolen vastuuta teknisistä riskeistä. Kuntotarkastuksen myötä myyjän vastuu vähenee merkittävästi teknisten kysymysten osalta, kun ostaja on lukenut kuntotarkastusraportin.

"Suositellaan tarkempia tutkimuksia"

Kuntotarkastuksessa ei välttämättä löydetä piileviä vikoja ja tästä syystä tarkastuksen tekijä usein lisää raporttiin lauseen "suositellaan tarkempia tutkimuksia". Eli vaikka kuntotarkastus olisi tehty, niin aina on syytä varautua siihen, että myöhemmin havaitaan ongelmia. On myös mahdollista, että tarkastuksessa havaitut puutteet ja ongelmat osoittautuvatkin oletettua laajemmiksi.

Ei poista myyjän vastuuta

Tarkastus ei vähennä tai poista myyjälle asuntokaupassa säädettyjä vastuita eikä vähennä ostajan velvollisuutta tutustua huolella kohteeseen ennen kaupan päättämistä. Eli kyseessä ei ole takuutodistus. Kuntotarkastus ei yleensä tuo esiin rakennuksen piileviä virheitä. Niistä vastaa myyjä, vaikka kuntotarkastus olisi tehty

Tarvetta perusteellisemmalle tutkimukselle?

Kuntotarkastuksen sijaan talossa voidaan tehdä myös tarkastusta perusteellisempi kuntotutkimus. Kuntotutkimusta voidaankin pitää kuntoarvion jatkotoimenpiteenä.

Kuntotutkimus on menettely, jossa rakennuksen jokin rajattu osa-alue, rakennusosa tai laitteisto tutkitaan asiantuntijan toimesta sellaisilla menetelmillä ja siinä laajuudessa, että kyseisen osa-alueen kunto, vauriomekanismit, soveltuvat korjausmenetelmät ja korjausten suositeltava ajankohta saadaan selville riittävällä tarkkuudella.

Lue myös artikkeli Homevaurio


Raksapro mainos
< Siirry artikkeleihin


Skannauspalvelua

Raksapro